Vårt miljöarbete.

Fruktodlare

För att du ska kunna få så nypressad juice som möjligt, fraktar vi frukt till Brämhult från många olika håll. Frukten hämtas där vi tycker att den är bäst för säsongen. Vi har en personlig relation till flera av odlarna. Tillsammans tar vi fram långsiktiga åtgärder för att minska vår miljöpåverkan.

 

Minimerade transporter och emballage

Det finns fantastiska fruktodlare i Europa och vi försöker alltid hitta frukt och bär så nära Brämhult som möjligt. Men några månader om året måste vi hämta frukt från mer avlägsna delar av världen. Då transporterar vi helst med båt eftersom det är miljömässigt bättre. Viss frakt måste ändå gå längs vägarna. Tillsammans med fruktföretagen och med klimatet i åtanke försöker vi samordna lasterna för att minimera transportbehovet. Några av våra transportörer har lyckats bli riktigt miljösmarta. En favorit är Havi Logistics som på sommaren driver sina lastbilar med biodiesel. Den är gjord av fiskolja och återanvänd frityrolja från restauranger. Sånt gillar vi!

 

Emballage

Frukt och bär måste förpackas när de fraktas till oss. Genom samarbeten med andra företag lyckas vi återanvända allt emballage på ett bra sätt. Trämaterial blir biobränsle, wellpapp återvinns för tillverkning av återvinningspapper. Plåtfat pressas och återanvänds eller säljs hela för annan användning.

 

Inget jox, bara frukt

Brämhults juicer består av frukt och grönt av högsta kvalitet. Hela vår tillverkning bygger på enkelhet med fokus på sunda råvaror och en miljöpåverkan som är långsiktigt hållbar. Vi pressar och fyller på flaska på ett sätt som bevarar fruktens naturliga smaker som näringsämnen på ett bra sätt. Med den enkla, raka processen ska vi vara ett mycket bra val ur ett miljöperspektiv.

 

Energisnål juice

För att du ska kunna dricka så energisnål juice som möjligt har vi korta produktionsvägar mellan dig och frukten.  Vår styrka ligger i att vi har en enkel process med korta hållbarhetstider. Många företag pressar juicen där den odlas och lagrar den sedan i kylda ståltankar under lång tid. Juicen tappas och pastöriserar sedan ett flertal gånger innan den når konsumenten. Hela den här hanteringen kräver en hel den energi som tär på miljön. På Brämhults tar vi helt enkelt apelsinerna till oss istället och pressar dem här. Det bevarar smaken och vitaminerna, samtidigt som det är skonsammare mot miljön. Dessutom är vår juice en färskvara som enbart förvaras i kyla under en kortare tid. Det gör att vi har en lägre koldioxidpåverkan än juicer med lång hållbarhet.

Bra saker av skal

Vi på Brämhults är stolta över vårt samarbete för att utvinna bioenergi ur våra skalrester som dessutom blir foder och jordförbättringsmedel till bönderna i Västra Götalandsbygden.

 

Förpackningarna återvinns.

Brämhults använder förpackningar som till största delen kan återvinnas. Vi arbetar kontinuerligt för att hitta nya vägar för att miljöanpassa flaskan. Vi är inte med i pantsystemet, eftersom vi arbetar med färskvaror. Även små rester av juice jäser i flaskan, vilket skapar sanitära olägenheter kring hantering av flaskorna. Vår flaska och kork kan du lämna i kärlen för hårdplast på närmsta återvinningsstation. Av all insamlad hårdplast går hela 68 procent till återvinning. Av den återvunna plasten går 40 procent till nya förpackningar, bullerplank, kompostanordningar och diskborstar. Resten används för att värma våra hem i form av fjärrvärme. (siffrorna är hämtade från 2006 års statistik från Förpacknings-& Tidningsinsamling, FTI).

 

Våra miljömål

Brämhults juicer består av frukt och grönt av högsta kvalitet. Hela vår tillverkning bygger på enkelhet med fokus på sunda råvaror och en miljöpåverkan som är långsiktigt hållbar. Vi pressar och fyller på flaska på ett sätt som bevarar fruktens naturliga smaker som näringsämnen på ett bra sätt. Med den enkla, raka processen ska vi vara ett mycket bra val ur ett miljöperspektiv. Vårt miljöarbete berör många viktiga områden, där en minskad koldioxidbelastning är prioriterad. Transporterna ska bli mer energieffektiva och mindre miljöbelastande. Där är ett mål att lägga så stor del som möjligt av våra frakter per båt och idag transporteras ca 65% av all frukt med sjötransport. Vårt mål är att alla restprodukter i vår produktion ska bli tillgångar som kan återanvändas. Eftersom vi pressar ca 350-400 ton frukt och grönt varje vecka blir det mycket skal- och fruktavfall. Allt detta skickas till produktion av biogas eller foderproduktion hos bönder i presseriets närområde. Vi ska även öka återvinningen av övriga avfallsprodukter. Dessutom arbetar vi kontinuerligt på att effektivisera el- och energianvändning så att förbrukningen minskas. Vi ska även ta hand om närmiljön genom att minska bullerpåverkan från pressning och frakt. Från jord till bord genomlyser vi kontinuerligt hela vår verksamhet för att ständigt skapa innovativa förbättringar för en hållbar framtid. Det gör att du kan njuta av våra juicer med gott samvete.