Företagskontakt

 

Sverige

Stefan Boström, VD.
Stefan når du på telefon 033-20 45 00 eller via e-post på vd[at]bramhults.se

 

Magnus Berndtsson, Country Manager.
Magnus når du på telefon 033-20 45 21 eller via e-post till magnus.berndtsson[at]bramhults.se.

 

Anders Hulthén, KAM dagligvaruhandel.
Anders når du på telefon 033-20 45 14 eller via e-post till anders.hulthen[at]bramhults.se.

 

Peter Gustafsson, KAM servicehandel.
Peter når du på telefon 033-20 45 11 eller via e-post till peter.gustafsson[at]bramhults.se.

 

Stina Haglund, Marknad.
Stina når du via e-post till stina.haglund[at]bramhults.se.

 

 

Danmark

Henrik Jørgensen, Country Manager.
Henrik når du på telefon +45 20 75 11 09 eller via e-post till hj[at]valsolille.dk.

 

Norge

Eirik Berglund, Country Manager.
Eirik når du på telefon +47 9266 8100 eller via e-post till eirik[at]bramhult.no

 

Lars Erik Knudsen
Lars Erik når du på telefon +47 900 849 74 eller via e-post till larserik.knudsen[at]bramhult.no

 

Finland

Brämhults Juice marknadsförs i Finland av Eckes Granini Finland Oy AB. Kontakt: +358 (0)20 720 7300.