Återkallelse av Nypressat Äpple med bäst före datum 2021-12-07

Återkallelse av Nypressat Äpple med bäst före datum 2021-12-07, i flaskstorlek 0,30 liter och 0,85 liter, på grund av överskridet värde av en kvalitetsparameter.

Produkten skulle kunna utgöra en hälsofara. Har du denna produkt med detta bäst före datum hemma, vänligen kassera denna.  Du kan också kontakta vår kundtjänst på mailadress kundtjanst@bramhults.se eller via vår hemsida bramhults.se/reklamation/