Tillbaka till översikten

FÖR MINDRE PLAST I NATUREN

NY KORK- FÖR MINDRE PLAST I NATUREN OCH I VÅRA FÖRPACKNINGAR!

Nu sitter korken fast!

I linje med EU:s miljödirektiv gällande engångsplast som träder i kraft under 2024 lanserar Brämhults nu fastsittande korkar på våra PET förpackningar.

Det nya direktivet kräver att korkar på engångsförpackningar, d.v.s. PET-flaskor och kartongförpackningar, under 3 liter ska ha en kork som sitter fast. Detta innebär att korken sitter kvar på förpackningen och där med sorteras tillsammans med den och inte tappas bort eller förorenar miljön. Med andra ord sorterar du Brämhults produkter precis som vanligt genom pant, men nu alltid tillsammans med korken.

Eftersom denna övergång kräver en viss ledtid och justering av förpackningsdesign och fyllningsprocesser så kommer vi att fasa in de nya korkarna steg för steg. Vecka 48 startar produktionen med de nya korkarna i vårt presseri och efter det kommer produkter med de nya korkarna succesivt ut i butik.

 Som en del av denna process så får våra korkar även nytt material som använder hela 30 % mindre plast, 1g mindre plast per kork!
För hela Eckes-Granini koncernen så kommer detta leda till en minskning med cirka 400 ton plast per år. Vi kommer också att spara 600 ton CO2-utsläpp per år.

Övergången till fastsittande korkar är en del av vårt pågående projekt för att optimera förpackningar med ett mål i åtanke: hållbar användning av råmaterial. Som en del av detta arbetar vi också kontinuerligt med att minska vikten på våra PET-flaskor och därigenom minska materialanvändningen och CO2-utsläppen.